Ein halvdaud helt


Skrukken av lærdomen vis
dagleg av livet sin pris
Mager og ynkeleg svak
beina or skinnet der bak

Hundsa med livet i brann
livredd for kvinne og mann
Kula tok maken hans fru
livsmotet framtid og tru

Ulven han uler seg hås 
einsam mot måne og ås
Sjukleg av mangel på mat
vètskremd av trongsyn og hat

Tekst og foto
G.Skaar
Jesus og Listhaug (eller Kjærleiken og Hatet)


Ein regntunge tur ut til havet i vest
gav syner forunt både lensmann og prest
Den heilaga dagen i trua på jul
gav englar som dala frå himmel i skjul 

Blant røter av ròte so daude av liv
og visnande haustløv og vinkande siv
Sprang livet so andelaust midt meg i mot
det var som om Jesus var vakna på rot

Om jorda vår kokar av terror og naud
spratt Jesus frå dauden i blomen so raud
Ja håpet det lever so visst for din fot
om dagar er svarte av hatet sitt blot

So turen gav meining av hjarteleg slag
for hatet skal slokne kvar einaste dag
Og flyktningar skin ut av lukke so stor
om Listhaug er fanden sin utsende mor

Tekst og foto
G.Skaar


Til tapre småI mørket er sanning at alle er grå
Ja ingen ser skilnad på mennesker då
Til grava og molda har alle billett
so kalla di glede om livet er slett

Det lyser i heimar av glede og sorg
Ei kvinne held huset som fengsel og borg
Men dagar vil skine som djupaste takk
til den som kan flykte frå grava sin makk

Ja kjærleiken sviv som ein stor karusell
I tårer og sorger når andre har hell
Men reisa til lyset kan finne seg to
som alle treng mørket og kvila i ro

Du elskar av lyset og natta so god
som strålar av glede og brusar av blod
Send tankar til alle som kjempar i kveld
mot kulden og hatet og brennande eld

Tekst og foto
G.Skaar


Kysten minSalige vener eg ære
Stilla du mektige bror
Minnene vakar so nære
Salmar av grav og til jord

Fjellvinden pustar sin viten
Hjartet mitt hamrar i bryst
Kjære min ven eg er sliten
Vandra eg vil til min kyst

Grasstråa visne på heia
Krossane kalde på stein
Stille ligg landet og leia
Kvelden so fredeleg rein

Tekst og foto 
G.Skaar


Minner om jul


Kveldsola dansar i raudlète smil
på kvitkledde øyar og dalar
Og heilage stjerner frå tusande mil
ser verda frå himmelske salar

Stille sit kallen og ser frå sitt glas
at mørket sig sakte rundt nòva
Med minnene mange frå jula sin stas
og kona som stelte i stova

Einsam i skuggen av knitrande eld
han skjenkjer seg kaffi frå kanna
Og Bibelen trufast i handa han held
ei andeleg gudgjeven manna

Han myser mot sola som dormar i hav
den livgjevne glitrande sæla
Og tenkjer på livet som kravde og gav
han dagane mødesamt træla

Ja, åra blir morgon og åra blir natt
ei stråle av sola tek ende
Den gråstenkte kallen ber livet sin skatt
som solstrålar dagar han sende

Tekst og foto
G.Skaar

Lengtande naken


Varm er di lukt av eksotisk jasmin
morgonen vaknar i deg
Himmelen glødar av kjærleiken din
lengtande naken er eg

Kvil med meg kjære til lystene riv
hjartet mitt tagnar so fort
Stryk meg i varsemd til evige liv
strålestund varer so kort

Segl duvar bleike på blåopne hav
hanane gjel i kvar krå
Takksam eg er for den gåva du gav
einsam eg dreg her i frå

Tekst og 
foto G.Skaar


Sola og jenta


Frå stova eg skodar ei haustsol i kveld
ho fyller min tanke med under
Og fager eg jenta i armkroken held
ho deler meg varmande stunder

I stilla ligg orda som sommaren gav
av minner frå stundene gådde
Dei lysande minna eg skodar i hav
ein fridom som tankane sådde

Ja, livet er haustmørke vintrar og vår
ei jente i handa mi smiler
Og kanskje er grodagar nett kva du får
når sola og jenta di kviler

Tekst og foto
G.Skaar

Sviket - eller dei stripete gule


Eg vil skrive til den naive, - den blåøygde, ærlege, små
Som lever sitt liv heilt i live, utan tankar for dagen derpå
Som ler, - og som grin
Som blunkar til alle
Som dansar på line
Utan frykt for å falle

Eg vil kviskre eit Vivre! til den vare,
som umerkande går meg forbi
Ho kjem aldri med vondord om andre,
fordi ho - vel, berre fordi
Det siste ho ville
Var å såre ein venn
Og - ganske stille - 
Let ho dører igjen

Eg vil trøyste og stelle den såra, som strevar med å forstå
At verda vår er ein jungel, der den sterkastes rett lyt få rå
Reis deg å stå!
Du er god som du er!
Treng du hjelp til å gå 
Skal du finne ho her

I harme rettar eg pennen,
mot han som er kynisk og kald
Som kalkulerande kviskrar og trugar, 
og planlegg sin medmann sitt fall
Som foraktar det svake
og ler av det vare
Som dyrkar det digre
Som myrdar det tandre
frå sitt Adlerreir av is
Som aldri ser seg tilbake
Som let godheita fare
Som let det lægste sigre
Som trakkar ned andre
på realistens grimme vis

Mitt selskap skal vere dei vare, 
- dei leande barn av i dag
Som ynskjer meg vèl, og vel aldri, 
vil drøyme om svik og bedrag
Min avsmak for orm skal eg skjule
og døming er ikkje mi sak
Eg kjenner dei stripete, gule
for baken blir alltid bak

Tekst og foto 

G.Skaar


Hjartegod flyktning


Dagslyset ebbar og mørket sig på
dagen var slagsmål med troll
Reiser i natta eg søkjer til då
vindspel i dur og i moll

Trollskap og hekser i lammande spel
mørket brenn frykta i hand
Faenskap dauar i dødsrikets hel
vandrar vi fridomens land

Vide er vegar i bekmørke natt
stjernene lyser vår sti
 Hjartegod flyktning du livsgode skatt 
kjærleik skal stråle deg fri

Tekst og foto 
G.Skaar

Ein vakker vèn


Eg lengtar til ein vakker ven
om livet skin av glede
Og tanken gjer ho alltid pen
frå landet mitt her nede

Ho skin som smilet om min munn
av hjartehugen fager
Ein solskinnskveld eg fann eit funn
som tanken min behager

Ho skrinn og lang og einsam er
av svik ho aldri visste
Men augo brenn av varmen kjær
som gull frå havsens kiste

Når hausten fargar hennar slott
eg flagget mitt kan heisa
Ja leitar du så finn du brått
 ein hjartevèn på reisa

Tekst og foto
G.Skaar


Kjære hender


Ser dine raudlètne hender
Trygge og gode av liv
Valne med rynkete render
Kjære når hauststormar riv

Hausten er fargerik prektig
Falle det gjorde vi to
Dansa i stormane mektig
Blomstra av spirande gro

Haustdagar vårar i handa
Stormar fell alltid til ro
Årstider strålar av banda
Kjærleiken blømer i to

Tekst og foto

G.Skaar

StrandaDet stirer ein dauing på meg frå havet
Med tomme auge
Håret duvar i sjøen
Eg bestiller meg ein ny paraplydrink
og lurer på kva liv han har hatt
Frå smartphonen tonar Rolling Stones og Dead Flowers

Tekst og foto
G.Skaar


Varme hender


Haustkvelden tindrar eit tankefullt land
bilda frå trappa eg hyllar
Fingrar eg skodar av annan manns hand
 fredfulle Eden meg gyllar

Solstrålar skakar på rynkete hud
sølvskip på havyta tindrar
Nærare sansar eg aldri min Gud
hender i vesterveg lindrar

Livsknaggar brotnar i genius kor
vandre gjer alle eg aktar
Minnene lever i moder av jord
andeleg æve meg vaktar

Tekst og foto
G.Skaar


I all æve


Eg gledar meg alltid å koma her til
min tanke av synet meg tenner
Då skjønar eg atter at dagen er snill
og livet det strålar av venner

For æva eg skodar so tindrande flott
og fjellbrisar linne meg kitlar
Mot havet ligg draumar av skinande slott
som vårbekkar klukkar og sitlar

Sjå solbrune systrer med eggande smil
pikante på havyta dansar
Til songar av kjærleik frå tusande mil
eg visseleg høyrer og sansar

Dei mjukaste dalar renn tankane fri
vi smeltar til eitt her i lia
Og timar står stille i rein fantasi
eg ottast ei dagar og tia

Ja hit vil eg koma når livsdagen renn
når jordiske sansar tek ende
Sjå himmelske salar eg kjenner igjen
i takksemd til åra han sende

Tekst og foto
G.Skaar

Hanar i dagning


Sjå livet dirrar i dagning stunda
skodar palmar og blåe fjell
Eg lyer hanar og kan ei blunda
tanken glødar av eige hell

No boblar dagar av gry i lukke
hausten kjennest so lenge til
Eg joggar lysten til brannen slukke
gledesrusen min varm og vill

Eg badar naken når sola vaknar
bivrar lækje i varm ei sjel
Eg helsar lyset eg ingen saknar
hugsar ropet som kom frå hel

Tekst og foto 
G.Skaar